ปรับพฤติกรรมลูกเชิงบวก อย่างไร ให้ใช้ชีวิตอย่างมีวินัย

การสร้างวินัยโดยการ ปรับพฤติกรรมลูกเชิงบวก เป็นการปลูกฝังให้เด็กแยกแยะได้ว่าพฤติกรรมใดที่ควรทำ และพฤติกรรมใดควรหลีกเลี่ยง เพื่อเป็นการปูพื้นฐานมีผลต่อเนื่องที่ดีต่อไปในอนาคต

วิธีปรับพฤติกรรมลูกเชิงบวก ให้มีวินัย

เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก

ถึงแม้ลูกจะยังเล็ก แต่เชื่อเถอะพฤติกรรมทุกอย่างล้วนทำให้เขาจดจำ และจะซึมซับเอาไว้แล้วทำตาม ดังนั้นหากอยากให้ลูกมีระเบียบวินัยในด้านไหน ก็ควรเริ่มจากตัวเราก่อน

สอนให้เข้าใจง่าย

การสอนเรื่องต่าง ๆ ต้องเข้าใจง่าย และชัดเจน ไม่สับสนอย่างคำว่า “ห้าม ไม่ อย่า หยุด” ทำให้สมองต้องประมวลผล 2 รอบ ดังนั้นลองมาเปลี่ยนคำสอนตรง ๆ เช่น หากจะบอกว่า “อย่าวิ่ง” เปลี่ยนเป็น “ค่อย ๆ เดิน”

ไม่ควรบังคับ

การบังคับ หรือออกคำสั่งยิ่งจะทำให้เด็กต่อต้าน ลองเปลี่ยนเป็นวิธีชักจูงแทน เช่นอยากให้ลูกเก็บที่นอน ก็ควรยกตัวอย่างประโยชน์ของการเก็บที่นอนให้ลูกฟัง

ปรับพฤติกรรมลูกเชิงบวก ต้องมีการชมเชยที่มีคุณภาพ

หากลูกทำพฤติกรรมที่ดี ก็ควรใช้คำชมที่มีคุณภาพคือ คำชม + ระบุพฤติกรรมเจาะจง + ระบุคุณลักษณะ เช่น “ลูกเก่งมาก เก็บที่นอนเองจนสะอาดเรียบร้อยเลย” วิธีนี้จะทำให้เรารู้สึกว่าพ่อแม่เชื่อมั่นในตัวเขา และจะทำให้เด็กมีระเบียบวินัยอย่างเต็มใจทำ

กำหนดเวลาให้ชัดเจน

เป็นการฝึกให้เด็กวางแผน อะไรควรทำก่อน อะไรควรทำทีหลัง โดยเป็นการกำหนดเงื่อนไขให้น่าสนใจ เช่น หากวันนี้ลูกทำการบ้านเสร็จแล้ว ไปเล่นได้เลย” ซึ่งจะทำให้เขาเห็นว่าหากจัดลำดับได้ดี สามารถทำสิ่งที่ต้องการได้

เคารพความคิดของลูก

การที่พ่อแม่รับฟังความคิดของลูกอย่างเข้าใจ เขาก็จะไว้วางใจเรามากขึ้น ทำให้เด็ก ๆ กล้าที่จะพูดคุย และยอมรับความคิด สิ่งที่พ่อแม่สื่อสารกับเขาเช่นเดียวกัน

ปรับพฤติกรรมลูกเชิงบวก พ่อแม่ควรสอนลูกไปในทิศทางเดียวกัน

การจะปรับพฤติกรรมลูกควรต้องใจเย็น หนักแน่น และต้องสอน ต้องปฏิบัติตนไปในทิศทางเดียวกัน เช่นพ่อกำลังโทษลูก คุณแม่ก็ไม่ควรเข้าไปผ่อนปรน เพราะจะทำให้เด็กไม่เกิดการเรียนรู้ และสิ่งที่สอนทั้งหมดก็ไม่เกิดผล

การ ปรับพฤติกรรมลูกเชิงบวก ในด้านการสร้างวินัยถือเป็นสิ่งควรทำเป็นอย่างมาก เพราะยังเป็นการพัฒนาการทางด้านความคิด และอารมณ์ ไปพร้อมกัน แต่อย่างไรก็ตามก็ควรทำอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพราะให้เด็กซึมซับจนเป็นนิสัย ซึ่งพฤติกรรมที่ดีจะติดตัวไปตลอด เมื่อโตขึ้นก็จะกลายเป็นคนที่มีคุณภาพที่ดีได้อีกด้วย