วิธีเลือกผ้าม่านให้เหมาะกับห้อง

ผ้าม่าน เป็นอีกหนึ่งวัสดุที่สำคัญ ในการตกแต่งภายในห้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพัก หรือออฟฟิศทำงาน ที่นอกจากจะให้สีสันที่สวยงาม ที่มีสี และลายให้เลือกใช้งานมากมาย ที่พร้อมจะมอบบรรยากาศต่าง ๆ ให้ภายในห้องได้เป็นอย่างดี และสำหรับการเลือกผ้าม่านที่ดี และเหมาะสมนั้น ควรที่จะต้องให้ความสำคัญกับองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อที่จะทำให้เกิดความสวยงามที่เหมาะสมกับพื้นที่ และประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุด ซึ่งการเลือกผ้าม่านให้เหมาะสมกับห้องต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

1. พิจารณาในการเลือกซื้อผ้าม่าน จาดลักษณะ และขนาดของประตู หน้าต่าง

องค์ประกอบสำคัญในการเลือกซื้อผ้าม่าน นั่นก็คือ ขนาดของผ้าม่าน ที่จะต้องเข้ากับประตู และหน้าต่าง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นอย่างมาก เพราะหน้าต่าง และประตู ต่าง ๆ ภายในบ้านนั้น มักจะมีลักษณะของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นการวัดขนาดของหน้าต่าง และประตู จึงจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ถ้าหากบ้านของคุณมีลักษณะของประตู และหน้าต่าง ในหลายรูปแบบ

2. เลือกซื้อผ้าม่าน โดยพิจารณาจากทิศทางของแสงแดด

เพราะจุดประสงค์ในการติดตั้งผ้าม่าน ก็เพื่อเป็นการปกปิดสายตาจากภายนอก และรวมไปถึงแสงแดดจากธรรมชาติ ที่ในบางช่วงเวลาจะมีปริมาณของแสงแดดที่จ้าจนเกินไป โดยทิศทางของห้องหากเป็นทิศใต้หรือทิศตะวันตก ที่มักจะเป็นพื้นที่ที่มีความร้อนจากแสงแดด ที่จะส่องเข้าถึงบริเวณของห้องในช่วงบ่าย โดยที่ความร้อนจากแสงนั้นจะค่อนข้างที่จะแรง เพราะฉะนั้นการเลือกใช้ผ้าม่านจะต้องมีความแตกต่างจากห้องที่อยู่ทางทิศตะวันออก โดยควรเลือกผ้าม่านที่มีการป้องกันแสงแดด ที่จะเกิดขึ้นมาในช่วงเช้านั้น อาจจะแก้ไขด้วยการเลือกสีผ้าม่านให้เหมาะสม ซึ่งจะได้ผลมากกว่าการเลือกเนื้อผ้าม่านที่ช่วยกรองแสง เป็นต้น

3. เลือกซื้อผ้าม่าน โดยพิจารณาจากเนื้อผ้าที่นำเอามาใช้

ลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำเอามาใช้ทำผ้าม่านนั้น จะมีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะเนื้อผ้าที่สามารถช่วยกรอกแสงแดดที่ส่องเข้ามา นอกไปจากนั้น ยังมีผลต่อการรักษาความสะอาด และการดูแล เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า โดยส่วนใหญ่แล้ว คุณสมบัติของผ้าม่านที่สามารถดูดซับแสงแดด หรือป้องกันแสงแดดได้ดีนั้น มักจะได้รับความนิยมในการนำเอามาใช้งานภายในบ้าน ซึ่งจำเป็นที่จะต้องศึกษาเนื้อผ้าให้ดี เพื่อที่จะสามารถทำเอามาใช้งานให้เหมาะสมกับห้องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

สำหรับใครกำลังออกแบบ และวางแผนในการต่อเติมส่วนต่าง ๆ ภายในบ้าน การเลือกผ้าม่านให้เข้ากับตีมภายในของบ้าน ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะฉะนั้นควรพิจารณาจากการตกแต่งภายในบ้านเป็นหลัก เพราะปัจจุบันผ้าม่านมีให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบ ที่มีทั้งสี และลาย ให้เลือกใช้งานเป็นจำนวนมาก เพราะถ้าหากได้ผ้าม่านที่เหมาะกับสี และการตกแต่งภายในบ้านแล้ว ก็จะสามารถช่วยยกระดับการตกแต่ง ให้เจ้าของบ้านดูดี มีระดับขึ้นไปได้นั่นเอง