Toxic Family ตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะเป็นพิษต่อจิตใจภายในครอบครัว

สำหรับคำว่า ครอบครัว ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในคำที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นคำสั้น ๆ ที่บ่งบอกหลายความรู้สึกได้เป็นอย่างดี ส่วนใหญ่แล้วมักจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ โดยที่ความรู้สึกที่ส่งผ่านมากับคำว่า ครอบครัว จะมีทั้งความรู้สึกเชิงบวก ความรู้สึกกลาง ๆ แม้กระทั่งความรู้สึกเชิงลบ ทั้งหมดล้วนสามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งก็อยู่ที่ว่าในแต่ละครอบครัวมีการเติบโตขึ้นมาในรูปแบบไหน

Toxic Family คืออะไร

สำหรับคำว่า Toxic Family นั้น หมายถึง คำว่าครอบครัวที่ไม่มีสัมพันธภาพ หรือไมตรีที่ดีซึ่งกันและกัน โดยที่ส่วนใหญ่มักจะถ่ายทอดความรู้สึก และการกระทำออกมาในรูปแบบของการทำร้ายกันเสียมากกว่า ไม่ว่าจะเป็น คำพูด พฤติกรรม ที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากการขาดการสื่อสารที่ดี ที่สามารถปล่อยให้ละเลยออกไป ให้เกิดเป็นความขัดแย้งภายใน ที่ไม่ได้มีการพูดคุยให้ดีขึ้น ที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะถ่ายทอดออกมาโดยการใช้ พฤติกรรมเชิงลบต่าง ๆ ที่เป็นพิษต่อคนภายในครอบครัว โดยเฉพาะกับการเลี้ยงเด็ก ซึ่งถ้าหากปล่อยไว้นาน ๆ เมื่อเด็กโตมาในสภาพแวดล้อมดังกล่าว ก็จะทำให้พวกเขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ ที่จะพฤติกรรมเชิงลบได้เหมือนกันนั่นเอง

สำหรับ Toxic Family มักมีลักษณะร่วมกันที่มักจะพบเจอได้บ่อย นั่นก็คือ

 • ขาดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
 • ขาดพื้นที่ส่วนตัว ไม่ให้เกียรติเรื่องส่วนตัวของสมาชิกครอบครัว
 • เกิดความขัดแย้งบ่อย ตั้งตัวเป็นศัตรู และมีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อกัน
 • ทำร้ายร่างกายและจิตใจ ผ่านการกระทำและคำพูด
 • ลูกมีภาระหน้าที่เกินกำลังของเด็ก เช่น ดูแลพ่อแม่ แทนที่พ่อแม่ต้องดูแลลูก
 • ความรักและการยอมรับมักมาพร้อมกับเงื่อนไข เช่น ลูกต้องสอบได้ที่ 1 พ่อแม่ถึง ยอมรับ หรือ พ่อแม่จะบอกว่ารักลูกก็ต่อเมื่อลูกให้เงิน เป็นต้น

นอกเหนือไปจากนี้แล้ว ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของการเติบโตขึ้นมาใน Toxic Family ที่ถือว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมที่จะติดตัวไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ที่จะเป็นปัญหาของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในระยะยาวที่ยากจะแก้ไข จะมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้

 • ไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง และขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 • มีปัญหาในการรับมือกับผู้ที่มีอำนาจมากกว่า เช่น หวาดกลัว หรือ ต่อต้านมากเกินไป
 • อ่อนไหวต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ และมักตอบโต้ด้วยความโกรธ
 • ต้องให้คนอื่นแสดงการยอมรับตลอดเวลา
 • มักตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษโดยไม่รู้ตัว เช่น มีคนรักเป็นจอมบงการ หรือ ถูกเพื่อนสนิทเอาเปรียบ
 • ขาดความรับผิดชอบที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง
 • รู้สึกผิดที่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อตัวเอง
 • รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความหวัง และไม่มีประโยชน์
 • กลัวถูกทิ้งหรือกลัวถูกปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผล
 • มีปัญหาเรื่องการเชื่อใจคนอื่น ๆ