ประโยชน์ของวัคซีคมะเร็งปากมดลูก ทางเลือกที่ดีของลูกผู้หญิง

มะเร็งปากมดลูกเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงทั่วโลก สาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูกคือการติดเชื้อไวรัส Human Papillomavirus (HPV) ซึ่งมีหลายสายพันธุ์ บางสายพันธุ์เป็นอันตรายและมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็ง การพัฒนาวัคซีนมะเร็งปากมดลูกจึงเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในการป้องกันโรคนี้

วัคซีนมะเร็งปากมดลูกมี 3 ชนิด ได้แก่ 

1.วัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์ (สายพันธุ์ 16 และ 18): สามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 70%  

2.วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ (สายพันธุ์ 6, 11, 16 และ 18): สามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 70% และป้องโรคหูดหงอนไก่และมะเร็งทวารหนักในเด็กผู้ชายได้ด้วย 

3.วัคซีนชนิด 9 สายพันธุ์ (สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58): เป็นวัคซีนตัวใหม่ล่าสุด สามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 90% 

วัคซีน HPV ต้องฉีดกี่เข็ม? 

  • ช่วงอายุ 9-15 ปี ฉีด 2 เข็ม โดยเข็มที่สองฉีดห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
  • อายุมากกว่า 15 ปี ฉีด 3 เข็ม โดยฉีดแต่ละเข็มในเดือนที่ 0, 2 และ 6 จากการฉีดเข็มแรก

ข้อดีของการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก 

1.ป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ที่เป็นอันตราย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูก การได้รับวัคซีนก่อนการติดเชื้อ HPV เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกในอนาคต 

2.ป้องกันโรคอื่นๆ ที่เกิดจาก HPV นอกจากมะเร็งปากมดลูกแล้ว HPV ยังเป็นสาเหตุของมะเร็งชนิดอื่น เช่น มะเร็งทวารหนัก มะเร็งช่องปาก และมะเร็งอวัยวะเพศชายและหญิง การได้รับวัคซีน HPV ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเหล่านี้ได้ด้วย 

3.ลดภาระทางการแพทย์ การป้องกันการติดเชื้อ HPV ผ่านการฉีดวัคซีนช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก ทั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัย การรักษาด้วยเคมีบำบัด และการผ่าตัด ซึ่งกว่าจะจบขั้นตอนการรักษาจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องในการติดตามอาการ  

4.เพิ่มคุณภาพชีวิต การป้องกันการติดเชื้อ HPV ผ่านการฉีดวัคซีนช่วยให้ผู้หญิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ต้องเผชิญกับความเครียดและความทุกข์ทรมานจากการรักษามะเร็งปากมดลูก ทั้งยังลดความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพในอนาคต รวมถึงความวิตกกังวลหากต้องการหยุดงานเพื่อทำการรักษา ที่อาจจะต้องสูญเสียรายได้ไปในบ้างส่วน และที่แย่คืออาจให้ถูกออกจากงาน 

วัคซีนมะเร็งปากมดลูกสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคอื่นๆ ที่เกิดจากการติดเชื้อ HPV การได้รับวัคซีนจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการปกป้องสุขภาพของผู้หญิง